PIPETFLES


Rekening houden met het milieu


In de afgelopen jaren hebben wij veel gedaan om een zo een milieuvriendelijke pipetfles te leveren en waardoor er een mindere belasting op het milieu komt. De ovens hebben de stikstof uitstoot gereduceerd met wel 45%. De rookgassen worden gereduceerd tot wel 90%. De warmte van de ovens wordt teruggeven aan het bestaande netwerk waardoor er per jaar een reductie ontstaat van wel 1900 ton CO2! Tijdens het productieproces is de waterconsumptie verminderd met wel 10 liter per seconde. Glasresten worden ten alle tijden gerecycled waardoor er tevens een CO2 reductie ontstaat van 1900 kg per dag! Kortom; als u pipetflessen bij Star Remedies B.V. bestelt weet u dat u mee helpt aan een beter milieu. Ons assortiment is ruim.