COPYRIGHT


Niets uit de uitgave mag, in welke vorm en op welke wijze dan ook, worden overgenomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Star Remedies B.V.. Deze uitgave mag uitsluitend verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van Madeleine Meuwessen\Micha Meuwessen. Copyright ® 1993 - 2011 Star Remedies B.V.